Shri Shaneshwar Devasthan Trust,
Shingnapur, Tal-Newasa,
Dist – Ahmednagar (Maharashtra) Pin 414 105.
Reg. A 587/63. Date 18-07-1963.

1)  Mrs. Anita Chandrahans Shete President
2) Mr. Nanasaheb Vitthal Bankar Vice President
3) Mr. Dipak Dadasaheb Darndale Genral Secretary
4) Mr. Appasaheb Dnyandev Shete Secretary
5) Mr. Yogesh Kacharu Bankar Treasurer
6) Mrs. Shalini Raju Lande Trustee
7) Mr.Bapusaheb Shankar Shete Trustee
8) Mr.Raosaheb Sukhdev Bankar Trustee
9) Dr. Vaibhav Sukhdev Shete Trustee
10) Mr. Adinath Jagannath Shete Trustee
11) Mr. Bhagavat Sopan  Bankar Trustee