Book : Shri Kshetra Shanishingnapur
Author : Srikantasastry Nagaraj Rao,
Bangalore .
Address : “Raghuramanilaya” #20,
11A Main Road, 4th Cross,
II Stage CHBS Layout, Vijayanagar,
Bangalore-560 040 (Karnataka State)
Editor : Shri Shivaji Annasaheb Darandale.
President,Shri Shaneshwar Devasthan Trust,
Shingnapur, Tal-Newasa,
Dist – Ahmednagar (Maharashtra) Pin 414 105.

Email : shanishingnapur@yahoo.com
Website : www.shanidev.com
Price : Rs. 15/- ( Fifteen rupees Only).