ग्रंथ

ग्रंथ : श्री क्षेत्र शनी शिंगणापूर महिमा
ग्रंथकार : प्राचार्य डॉ. बापूराव देसाई,
तौलोनिक भाषा विभाग प्रमुख ,
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ , जळगाव ( महाराष्ट्र ) व
म. रा. हिंदी साहित्य अकादमी सदस्य
संपर्क : साहित्यमी प्रशांतनगर
पाथर्डी फाटा नाशिक ४२२ ०१०
प्रकाशक : श्री शिवाजी अण्णासाहेब दरंदले
अध्यक्ष , श्री शनैश्वर देवस्थान , शनी शिंगणापूर
पो. सोनई , ता. नेवासा , जि. अहमदनगर ( महाराष्ट्र ) पिन – ४१४ १०५

Email : shanishingnapur@yahoo.com
Website : www.shanidev.com
संस्करण प्रथम दिपावली २००४ इ. स. १००००
द्वितीय २००६ १००००
स्वगातमूल्य : १५/ – ( पंधरा रुपये फक्त ).

 

जगह

श्री शनैश्वर देवस्थान, शनी शिंगणापूर,
पोस्ट : सोनई, तालुका : नेवासा, जिल्हा : अहमदनगर
पिनकोड : ४१४ १०५. महाराष्ट्र , भारत.

गुगल मानचित्र