पूजा विधि

1) आसनं समर्पयामि : आसन प्रदान करा;
2) पाद्य समर्पयामि : पायाजवळ पाणी सोडा
3) अर्ध्य समर्पयामि : जल समर्पित करा
4) आचमनीय समर्पयामि : जल प्रशान करा
5) स्नान समर्पयामि : स्नानासाठी जल समर्पित करा
6) वस्त्रां समर्पयामि : काले वस्त्र भेट करा
7) गंध समर्पयामि : सुगंधी सामग्री भेट करा
8) पुष्प्माल्याम समर्पयामि : पुष्पमाला चढवा
9) धूपं समर्पयामि : अगरबत्ती धूप दाखवा
10) दीपं समर्पयामि : दीप प्रज्वलित करा
11) अक्षतं समर्पयामि : अक्षता समर्पित करा
12) नैवैद्य समर्पयामि : काले तिळराचाभोग चढवा
13) दक्षिणा समर्पयामि : दक्षिणा टाका
14) नमस्कारम् करोमि : प्रणाम करा

ठिकाण

श्री शनैश्वर देवस्थान, शनी शिंगणापूर,
पोस्ट : सोनई, तालुका : नेवासा, जिल्हा : अहमदनगर
पिनकोड : ४१४ १०५. महाराष्ट्र , भारत.

गुगल नकाशा